Serviceavtal

Låt oss vara din IT-ansvarige.

Genom ett serviceavtal hjälper vi er med IT-frågorna på Ert företag vi tittar till Era servrar, nätverk, printrar och arbetsstationer.

Tidsintervallen och nivån bestämmer vi ihop, det kan vara allt från 1 gång om dagen till 1 gång i månaden.

Med andra ord kan vi vara Er IT avdelning, så ni kan koncentrera er på kärnverksamheten.   

 

                 undefined