Backuplösning via Internet

Auktoriserade Revisorer, Försäkringsbolag och Skattemyndigheten rekommenderar starkt att förvaring av säkerhetskopia/backup ska ske utanför Ditt företag på ett brand- och stöldsäkert sätt.

PC Support erbjuder ditt företag en komplett BACKUP-service.

undefined

Där Er BACKUP överförs i krypterad form till PC support och lagras via Internet på en backupserver i vår brand- och stöldsäkra datahall. Beroende på vald backuplösning överförs sparat data till extern lagringsplats för ytterligare extra säkerhet. Vi tillämpar en mycket human prissättning för denna tjänst baserad på den lagringsmängd Ni väljer.

 

Detta är en tjänst som går helt automatiskt över internet under natten. Utöver de mer rekommenderade backupfilerna från redovisning och affärssystems program väljer Ni fritt det data Ni finner lämpligt att skydda, t.ex. word, excel, mail och bild filer. Informationen är tillgänglig 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan 365 dagar om året.

 

För Er säkerhet skull har vi några gånger om året service och underhåll i datahallen, vi informerar Er i god tid innan om vilka tider servern ligger nere för underhåll.

 

Kontrollfunktioner som utförs:

  • Vid ev. fel skickas ett rapport mail till er.

  • Kontroll av att backupfiler laddats upp.

  • Varningsmeddelande till drifttekniker om ingen BACKUP har gjorts efter en viss överenskommen tid.

  • Återläsning kan ske från valfri internetansluten station.

  • Kryptering: BlowFish, Rijndael och DES.

Tänk efter vad ... ... ett driftstopp, återupprättande av all data m.m skulle kosta Ditt företag om Din nuvarande backup förstördes eller försvann? Med vår BACKUP-service kan Du vara lugn!