Affärssystemet Pyramid

Pyramid är ett komplett och flexibelt affärssystem för små och medelstora företag inom alla branscher. Allt sedan första versionen som släpptes i början av 1987 har programmet kontinuerligt anpassats till den stora kundbasens olika behov, för att i dag täcka in de flesta önskemål i sin standardlösning. Utöver de mer traditionella funktionerna finns ett flertal moduler t.ex. MPS med grafisk planering, serienummer med serviceorder, integrerad kassaförsäljning, batchhantering mm. 

Systemet är från början färdigt för att kunna användas, men för den som vill finns det möjlighet att enkelt skräddarsy sina egna registreringsbilder, lägga till fält i registren mm. Vidare har man extensiva sökmöjligheter som kan sparas som sökmallar, eller enkelt överföras till Officepaketet. 

Pyramid utvecklas av UNIKUM ab, som vi haft samarbete med sedan 92. 

Vi erbjuder både support och utbildning på Pyramid.

Utbudet består av 8 huvudmoduler och en rad tilläggsmoduler som kan installeras från början, eller kompletteras efter hand allt eftersom Era behov förändras. Utöver det finns en ny serie moduler som baserar sig på internet, E-Line. 

På grund av Pyramids position på marknaden har andra leverantörer kopplat sina funktioner till Pyramid. I Add-On produktfloran återfinns funktioner som lagerhantering via handdatorer, Fraktdokumentshantering samt Grafisk produktionsplanering.

undefined

undefined

Grundmoduler

 • CRM/Säljstöd
 • Fakturering
 • Leverantörsreskontra
 • Order/Lager/Inköp
 • MPL/MPS
 • Projekthantering
 • Redovisning

Tillägsmoduler

 • Behörighet
 • Butik och Kassa
 • Bytkod
 • eBrev
 • EDI
 • Fakturaarkiv
 • Filialhantering
 • Flerlager
 • Giroutbetalning
 • Grafisk Planering
 • Import Order
 • Inventariesystem
 • Kollihantering
 • Koncernredovisning
 • Link Access
 • Link Bokföring
 • Lagerplatser
 • Miljö
 • OCR/Autogiro
 • Office Link
 • Prisinläsning/Prisbok
 • Redovisning Plus
 • Serienummer och Serviceorder
 • Statistik
 • Tidstämpling
 • Utlandsgiro
 • Uthyrning
 • Valutaorder
 • Varianhantering
 • E-handel