Mål och huvudinriktningar

     

 • Vår viktigaste uppgift är att sätta kunden i fokus.

 • Vi vill se kunden som vår samarbetspartner i ett längre perspektiv.
 • Vi skall kunna erbjuda den senaste tekniken inom IT-området.

 • Vi erbjuder kunden kompetent personal med flera certifieringar.

 • Vårt sortiment kommer från de bästa och ledande tillverkarna på marknaden.

 • Vi distributör av affärssystemet PYRAMID.

 • Vi har försäljningsansvaret för bildemonteringssystemet FENIX

 • Vår teknikgrupp kan erbjuda ett stort fång av olika serviceavtal som gör att kunden kan känna sig trygg.

 • Vi erbjuder tjänster för att underlätta våra kunders dagliga hantering av sin IT-miljö.

 • Vi anordnar genom vår marknads/sälj-grupp seminarier, kundträffar m m.

 

Genom dessa uppsätta mål och inriktningar kan vi gemensamt, PC-Support och du som kund, se fram emot en trygg och framgångsrik framtid.

                        undefined

Affärsidé och Vision

 • Att alltid arbeta mot gemensamma mål
 • Att vara kundnära
 • Att ha hög tillförlit
 • Att ha en aktiv kundvård och ett stort kvalitetstänkande
 • Att ha flest nöjda kunder i regionen
 • Att växa i takt med ekonomin
 • Att alltid ha god lönsamhet för att bl.a.
 • Investera i utbildning av personalen